کل نماهای صفحه

۱۳۸۷ فروردین ۱۴, چهارشنبه

>> تلاوت 114 سوره قرآن با صدای استاد منشاوی برای دانلود <<<<<< Full Quran Download with Menshavi Voice


This is Recommended to download and listen
you will find something more about Quran

دانلود 114 جزء قران کریم با صدای استاد منشاوی و با تفکیک هر سوره به یک فایل جداگانه.
 download Each Soureh Separately (For download right click on each file and then Save As )

می توانید برای دانلود از لینک های زیر که شامل 114 سوره قرآن به صورت مجزا می باشد استفاده نمایید- برای دانلود روی فایل مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه Save Target As را بزنید
==============================================

114 soureh of holy quran 114 Soureh in Farsi Translation - Voice
  
Soureh name and no Size
 001_Alfateha 119 KB
 002_Albaqara 18062 KB
 003_Aalumran 11415 KB
 004_Alnisaa 10070 KB
 005_Almaeda 8850 KB
 006_Alanam 8771 KB
 007_Alaaraf 9577 KB
 008_Alanfal 3922 KB
 009_Altawba 7164 KB
 010_yonis 5726 KB
 011_houd 6324 KB
 012_yosif 5941 KB
 013_Raed 2541 KB
 014_Ebraheem 2462 KB
 015_Alhijr 1889 KB
 016_Alnahl 4905 KB
 017_Alesraa 4225 KB
 018_Alkahf 4625 KB
 019_maryam 2785 KB
 020_Taha 3579 KB
 021_Alanbia 3785 KB
 022_Alhaj 3649 KB
 023_Almominon 3112 KB
 024_Alnoor 3854 KB
 025_Alforqan 2382 KB
 026_Alshoara 3557 KB
 027_Alnaml 3231 KB
 028_Alqasas 3905 KB
 029_Alankaboot 2739 KB
 030_Alroom 2275 KB
 031_Loqman 1397 KB
 032_Alsajda 990 KB
 033_Alahzab 3647 KB
 034_Alsabaa 2377 KB
 035_Alfater 2202 KB
 036_Yaseen 2098 KB
 037_Alsafat 2760 KB
 038_sad 2201 KB
 039_Alzomar 3315 KB
 040_Ghafer 3164 KB
 041_Fosselat 2138 KB
 042_Alshora 2231 KB
 043_Alzokhref 2255 KB
 044_Aldokhan 952 KB
 045_Aljathia 1284 KB
 046_Alahqaf 1592 KB
 047_Muhammad 1423 KB
 048_Alfateh 1594 KB
 049_Alhojorat 1035 KB
 050_Qaf 984 KB
 051_Althareyat 967 KB
 052_Altour 829 KB
 053_Alnajem 930 KB
 054_Alqamar 998 KB
 055_Alrahman 1172 KB
 056_Alwaqea 1381 KB
 057_Alhadeed 1879 KB
 058_Almujadala 1313 KB
 059_Alhashr 1260 KB
 060_Almumtahana 1038 KB
 061_Alsaf 589 KB
 062_Aljumoa 465 KB
 063_Almunafiqoon 505 KB
 064_Altaghabon 634 KB
 065_Altalaq 829 KB
 066_Altahreem 811 KB
 067_Almulk 920 KB
 068_Alqalam 945 KB
 069_Alhaqa 870 KB
 070_Almaarej 731 KB
 071_Nooh 735 KB
 072_Aljen 832 KB
 073_Almuzamil 602 KB
 074_Almuddather 828 KB
 075_Alqeyama 522 KB
 076_Alensan 881 KB
 077_Almurasalat 699 KB
 078_Alnabaa 698 KB
 079_Alnazeaat 657 KB
 080_Abasa 524 KB
 081_Altakweer 368 KB
 082_Alenfetar 288 KB
 083_Almutaffefeen 629 KB
 084_Alenshqaq 396 KB
 085_Albrooj 399 KB
 086_Altareq 236 KB
 087_Alaala 260 KB
 088_Alghashia 336 KB
 089_Alfajer 506 KB
 090_Albalad 293 KB
 091_Alshams 223 KB
 092_Allail 287 KB
 093_Aldoha 159 KB
 094_Alshrh 103 KB
 095_Alteen 129 KB
 096_Alalaq 252 KB
 097_Alqadr 112 KB
 098_Albayena 344 KB
 099_Alzelzela 142 KB
 100_Aladiat 151 KB
 101_Alqarea 144 KB
 102_Altakathor 115 KB
 103_Alaser 65 KB
 104_Alhomaza 129 KB
 105_Alfeel 88 KB
 106_Alquraish 79 KB
 107_Almaoon 98 KB
 108_Alkaouthar 52 KB
 109_Alkaferoon 106 KB
 110_Alnaser 78 KB
 111_Almasad 84 KB
 112_Alekhlas 47 KB
 113_Alfalaq 71 KB
 114_Alnas 90 KB
 
Persan Translation Size
  persian translaton  001 181 KB
  persian translaton  002 28191 KB
  persian translaton  003 15743 KB
  persian translaton  004 16883 KB
  persian translaton  005 12587 KB
  persian translaton  006 13725 KB
  persian translaton  007 14375 KB
  persian translaton  008 5349 KB
  persian translaton  009 10609 KB
  persian translaton  010 7107 KB
  persian translaton  011 6993 KB
  persian translaton  012 6435 KB
  persian translaton  013 3413 KB
  persian translaton  014 3491 KB
  persian translaton  015 3197 KB
  persian translaton  016 8707 KB
  persian translaton  017 7095 KB
  persian translaton  018 7309 KB
  persian translaton  019 4209 KB
  persian translaton  020 6065 KB
  persian translaton  021 5417 KB
  persian translaton  022 5567 KB
  persian translaton  023 4523 KB
  persian translaton  024 5625 KB
  persian translaton  025 4199 KB
  persian translaton  026 5831 KB
  persian translaton  027 5091 KB
  persian translaton  028 5607 KB
  persian translaton  029 3951 KB
  persian translaton  030 3443 KB
  persian translaton  031 2171 KB
  persian translaton  032 1641 KB
  persian translaton  033 5101 KB
  persian translaton  034 3899 KB
  persian translaton  035 3229 KB
  persian translaton  036 3263 KB
  persian translaton  037 4015 KB
  persian translaton  038 3545 KB
  persian translaton  039 4919 KB
  persian translaton  040 5095 KB
  persian translaton  041 3549 KB
  persian translaton  042 3457 KB
  persian translaton  043 3773 KB
  persian translaton  044 1787 KB
  persian translaton  045 2257 KB
  persian translaton  046 2727 KB
  persian translaton  047 2575 KB
  persian translaton  048 2365 KB
  persian translaton  049 1647 KB
  persian translaton  050 1835 KB
  persian translaton  051 1699 KB
  persian translaton  052 1469 KB
  persian translaton  053 1673 KB
  persian translaton  054 1685 KB
  persian translaton  055 1863 KB
  persian translaton  056 1839 KB
  persian translaton  057 2513 KB
  persian translaton  058 2013 KB
  persian translaton  059 1869 KB
  persian translaton  060 1457 KB
  persian translaton  061 859 KB
  persian translaton  062 771 KB
  persian translaton  063 831 KB
  persian translaton  064 1167 KB
  persian translaton  065 1219 KB
  persian translaton  066 1091 KB
  persian translaton  067 1463 KB
  persian translaton  068 1477 KB
  persian translaton  069 1177 KB
  persian translaton  070 989 KB
  persian translaton  071 953 KB
  persian translaton  072 1087 KB
  persian translaton  073 827 KB
  persian translaton  074 1237 KB
  persian translaton  075 865 KB
  persian translaton  076 1099 KB
  persian translaton  077 947 KB
  persian translaton  078 911 KB
  persian translaton  079 995 KB
  persian translaton  080 661 KB
  persian translaton  081 517 KB
  persian translaton  082 393 KB
  persian translaton  083 801 KB
  persian translaton  084 491 KB
  persian translaton  085 505 KB
  persian translaton  086 325 KB
  persian translaton  087 397 KB
  persian translaton  088 423 KB
  persian translaton  089 645 KB
  persian translaton  090 393 KB
  persian translaton  091 347 KB
  persian translaton  092 403 KB
  persian translaton  093 223 KB
  persian translaton  094 167 KB
  persian translaton  095 189 KB
  persian translaton  096 373 KB
  persian translaton  097 139 KB
  persian translaton  098 401 KB
  persian translaton  099 205 KB
  persian translaton  100 243 KB
  persian translaton  101 185 KB
  persian translaton  102 179 KB
  persian translaton  103 107 KB
  persian translaton  104 171 KB
  persian translaton  105 137 KB
  persian translaton  106 121 KB
  persian translaton  107 151 KB
  persian translaton  108 81 KB
  persian translaton  109 117 KB
  persian translaton  110 107 KB
  persian translaton  111 119 KB
  persian translaton  112 81 KB
  persian translaton  113 105 KB
  persian translaton  114 107 KB
 

۱ نظر:

Fatemeh گفت...

با سلام و با تشكر از اينكه زحمت كشيديد و لينك دانلود سوره هاي قرآن رو روي سايت گذاشتيد. من دانلودش كردم اما 99 تا سوره بيشتر نبود. براي دانلود بقيه ش بايد چيكار كنم؟!